2016-2017 Mühendislik Fakültesi Değişim Programları Toplantısı

8 Kasım 2016 saat 16.00' da Mühendisli Fakültesinde gerçekleştirilen  Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısına fakülte personelimiz ve öğrencilerimiz katılmıştır. Dış ilişkiler Koordinatörlüğü Şube Müdürü Öğr.Gör.Oğuzhan KÖSE, toplantıda Erasmus değişim programı hakkında bilgilendirme yaparken Dış İlişlkiler personeli Nejla TÜRKDOĞAN Mevlana ve Farabi Değişim programları hakkında bilgilendirme yapmıştır. Değişim programlarının nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgilerin verildiği toplantıda ayrıca öğrenci, idari personel ve akademisyenlere bu programların önemi, uluslararasılaşmaya ve üniversitemizin tanıtımı noktasında katkıları hakkında bilgiler verilmiştir.