2017-2018 Dönemi Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Nihai Sonuçları

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında gerçekleştirilecek Öğrenci Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından kurumumuza tahsil edilecek hibe miktarları belirlenmiştir. Bu doğrultuda staj hareketliliğe katılacak 7 öğrencimizin tamamı hibelendirilirken; öğrenim hareketliliğe katılacak 55 öğrencimiz hibelendirilecektir. Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği için yabancı dil barajı 60 puan olup; bölüm bazında gerçekleştirilen kurumlararası anlaşma sayıları dikkate alınarak kontenjan sayıları belirlenmiştir. Ancak bazı bölümlere ayrılan kontenjan dolmadığı için öncelikle 60 puan ve üstü alanlar hibelendirilmiş sonra kalan kontenjanları doldurmak için 60 altında kalan öğrencilerimize de hibe verilmiştir. Ekli listede öğrenci hareketliliğine ilişkin nihai sonuçlara ulaşabilirsiniz.

 

 

2017-2018 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği  Nihai Kontenjanları

 

Bölüm

Kontenjan

Bilgisayar

5

Enerji

4

Kimya

3

Endüstri

4

Ulaştırma

1

Polimer

0

Hukuk

5

Çeko

1

Sosyal Hizmet

1

İşletme

11

U. İlişkiler

12

UTF

1

İktisat

3

İlahiyat

0

Sanat Tasarım

0

SBE-FBE

4

TOPLAM

55

 

 

 

 

 

 

2017-2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği  Nihai Kontenjanları

 

                           İİBF                                                   5

                           Mühendislik                                      1

                           SBE-FBE                                          1