2017-2018 Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı

                                                                                                                 

                                                                                            

ERASMUS+ PROGRAMI 2017-2018 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmak isteyen Akademik  personelimizin değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir. Asil ve Yedek liste personelin aldığı toplam puana göre sıralanacaktır.

2016 projesinde Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine başvuran toplam 8 personelimiz 5 gün (3 tam gün Ders verme + 2 gün yol) ve tam seyahat gideri ödenmek suretiyle ders verme hareketliliğinden hibeli olarak yararlanma hakkına sahip olmuştur. 2017-2018 döneminde Ulusal Ajans’tan beklenen toplam kontenjanın da bu sayıya yakın olması beklenmektedir.

Erasmus Ofisi gelecek hibe miktarı ile personel başvuru sayısına göre ödemeye konu gün sayısını 2 ile 5 gün arasında sınırlama hakkını mahfuz tutar. Ayrıca Erasmus Ofisi hibe gelmemesi veya beklenen rakamın altında kalması gibi nedenlerle listede yer alan asil adayları gönderme taahhüdünde bulunmaz. Asil adaylar yedek duruma düşebilirler.

 

ÖNEMLİ NOT: Hareketlilik başvuruları internet üzerinden erasmus.yalova.edu.tr 'den  BAŞVURU kategorisinde yer alan online başvuru formuyla alınacaktır. Formun sonunda Tümünü Dikkatli Bir Şekilde Okudum ve Başvurumu Yapmak İstiyorum linkine tıklayarak başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvurunuzu yapıp kaydettiğiniz anda yazmış olduğunuz maile bir başvuru kodu düşmektedir, daha sonra mevcut başvurunuzu silip, değişiklik yapmak istediğinizde Başvuru yaptım, Başvurumu görüntülemek veya Silmek İstiyorum.  Linkine tıkladığınızda sizden kodunuzu girmenizi isteyecektir, mevcut formu silip, tekrar yeni bir form doldurabilirsiniz. Eski formun üzerinden değişiklik yapma olanağı sunmamaktadır sistem. Başvuracak İdari Personelimizin, başvurularını internet üzerinden yaptıktan sonra alacakları başvuru formu çıktılarını (ıslak imzalı), davet mektubu ve staff Mobility for Teaching  Agreement kopyalarını 15 Mayıs - 29 Mayıs Pazartesi günü saat:17:00’ye kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra başvuru alınmayacaktır. Bu nedenle Faaliyetten yararlanmak isteyen personelimizin son başvuru tarihine kadar bütün belgelerini tamamlamış olması gerekmektedir. Seçimler, Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre (hiç gitmeyen personele/bölüme öncelik verilerek) belirlenecektir.

 

 

 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

:15 MAYIS 2017

SON BAŞVURU TARİHİ

 

:29 MAYIS 2017

BAŞVURU EVRAKLARININ (İmzalı başvuru formu, taraflarca onaylı staff Mobility for Training Agreement, davet mektubu) KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLMESİ İÇİN SON TARİH         

 

:29 MAYIS 2017

SAAT:17:00

 

Başvuru:

 • Başvuru evrakları, Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.
 • Başvurulabilecek anlaşmalı üniversitelere ve kontenjanlara ilişkin bilgilere http://www.erasweb.eu/gadget/UniversityAgreements.aspx?unid=yalova-university&dil=tr adresinden erişilebilir.
 • 2017-2018 akademik yılı Ders Verme hareketliliği 01 Haziran 2017 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsamaktadır.
 • Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 30 Eylül 2018’e kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır.

 

Başvuru  evrakları:

 1. Çevrimiçi yapılan başvurunun imzaları tamamlanmış PDF çıktısı.
 2. Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubu
 3. Akademik Personel için Staff Mobility for Teaching Agreement( Belgelere http://erasmus.yalova.edu.tr/formlar--belgeler/ps21 ya da ulusal Ajansın sayfasından ulaşabilirsiniz. )
 4. Yabancı dil belgesi
 5. Ders Alma puanlandırma tablosu (personel dolduracaktır.)

 

Önemli Not: yukarıdaki belgeler, Başvuru sırasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne bilgisayar ortamında doldurulmuş ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Belgeleri eksik olan personelimizin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru yapacak personelimizin bu hususlara dikkat etmesi önemle rica olunur.

 

 

 

 

 

Ders Verme Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gereken belgeler:

 1. Bağlı bulunulan Dekanlık / Enstitü Müdürlüğü / Yüksekokul Müdürlüğünden alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında Ders Verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
 2. Vakıfbank vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Vakıfbank Şubesi olabilir)
 3. Pasaport kimlik sayfası fotokopisi

Dönüşte Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne sunulması gereken belgeler:

 1. Gidilen üniversiteden alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren gittiğiniz üniversiteden alınan imzalı mühürlü bir belge ).
 2. Nihai Rapor Formu – (Komisyonun Mobility Tool Portalı üzerinden e-posta adresinize gönderilecek link üzerinden doldurulacaktır)
 3. Uçuş kartları veya pasaport giriş-çıkış sayfalarının kopyası

Seçim kriterleri ve puanlandırma

 

1.         Taban Puan                                                                                                                  +20

2.         Daha önce hibeli olarak yararlanmamış personele                                                   +25

3.         Daha önce hareketlilikten hiç yararlanmayan bölümden başvuran personele        +15

4.         Bir önceki yılda hibeli yararlanan personelden                                                          -9

5.         İki yıl önceki yılda hibeli yararlanan personelden                                                      -6

6.         Üç yıl önceki yılda hibeli yararlanan personelden                                                      -3

7.         Erasmus Kurum/Bölüm Koordinatörü olan personele                                          +15

8.         Daha önce hareketliliğin olmadığı bir ülkenin tercih edilmesi                                    +5

9.         Daha önce hareketliliğin gerçekleşmediği bir üniversitenin tercih edilmesi              +5

10.       Bir önceki akademik yılda listede sıra kendisinde olduğu halde mücbir sebep

            olmaksızın gitmeyen personelden                                                                               -15

11.       Dil Puanı ( en az 50 puan )

            50-59 arası                                                                                                                  +10

            60-69 arası                                                                                                                  +15

            70-79 arası                                                                                                                  +20

            80-89 arası                                                                                                                  +25

            90-100 arası                                                                                                                +30

12.       Engelli Personele                                                                                                         +5

13.       Gazi personel ile şehit ve gazi yakını olan personele                                               +10

14.       Eşitlik durumunda, daha düşük hibeli ülkeye başvuru yapan aday

            tercih edilecektir.

15.       Yukarıda sayılan kriterlere rağmen eşitliğin devam etmesi halinde hizmet yılı fazla             olana ( diğerinin daha sonraki tarihlerde programdan faydalanma ihtimali daha yüksek            olduğu için), o da eşit olursa yaşı daha büyük olana öncelik verilecektir.

 

Asil ve yedek liste en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır, değerlendirme herhangi bir puan üzerinden yapılmamaktadır.

Değerlendirme:

 • Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış personele, daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.
 • Başvurular Rektörlük tarafından görevlendirilmiş seçim komisyonu tarafından yukarıda yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirilecek asil ve yedek listeler oluşturulacaktır.

Değerlendirme Sonuçları son başvuru tarihinden itibaren iki hafta içinde Asil ve Yedek Liste Yalova Üniversitesi Web sayfasında ve http://erasmus.yalova.edu.tr/ ’de ilan edilecektir. Bütçe olanaklarında bir artış olması durumunda yedek adayların da hareketliliğe katılmaları sağlanacaktır.

 • Ulusal Ajans tarafından Koordinatörlüğümüze 2017-2018 yılı için tahsis edilecek bütçenin kesinleşmesine kadar tüm başvuru sahipleri “aday” statüdedir. Koordinatörlük, bütçe olanaklarının beklenenin altında kalması halinde önceden seçilmiş adaylar da dâhil olmak üzere kontenjan azaltmasına gidebilir

 

 

                 DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

Ders verme hareketliliğinin kapsamı:

 

ECHE (Yüksek Öğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personel ile işletmelerde çalışan personelin ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

 

Ders verme hareketliliği iki şekilde gerçekleşebilir:

 

1. Türkiye'deki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin (tam / yarı zamanlı statüde resmen istihdam edilen öğretim elemanları) yurtdışında ortak olunan yükseköğretim kurumlarına ders vermek üzere gitmesi.

 

2. Yurtdışındaki işletmelerde çalışan personelin Türkiye'deki ECHE sahibi yükseköğretim

ders vermek üzere gelmesi şeklindedir. İşletmelerden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde ya da işletme tanımına uyan (yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun; Özel sektör veya kamuya ait her tür kurum/kuruluşlar, sosyal ekonomi dâhil her türlü ekonomik faaliyette bulunan girişimler) diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekir. Serbest meslek sahibi kişilerin de ders vermek üzere davet edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu faaliyet kapsamında yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan personel davet edilebilmesi mümkün değildir.

 

Ders verme hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

 

 Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,

 Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.

Gerekli Şartlar:

 

Ders verme hareketliliği kapsamında alınan başvuruların değerlendirilmesi sırasında aşağıdaki

asgari şartların sağlandığının kontrol edilmesi gerekir:

 

1. Ders verme hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülkeler:

Avrupa Birliği Üye Devletleri

 

Belçika

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Almanya

Estonya

İrlanda

Yunanistan

İspanya

Fransa

Hırvatistan

İtalya

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Hollanda

Avusturya

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovenya

Slovakya

Finlandiya

İsveç

İngiltere

 

 

AB-dışı Program Ülkeleri

 

Makedonya

İzlanda

Lihtenştayn

Norveç

 

2. Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tabiiyetinin

aşağıdakilerden biri olması gereklidir;

 

o Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşı

o Programlara katılan Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı

o Katılımcı ülkelerde daimi ikamet sahibi olan veya bu ülkeler tarafından

mülteci olarak tanınmış veya vatansız birey.

3. Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan akademik personel ya da yurtdışındaki bir işletmede istihdam edilmiş bir çalışan olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan akademik personel için kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik personel de Erasmus ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir.

4. Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafın da ECHE sahibi olması gerekir.

5. Üniversitemiz anlaşmalı kurumların listesi için http://www.erasweb.eu/gadget/UniversityAgreements.aspx?unid=yalova-university&dil=tr

 

 

Hibeler:

 

 Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

 2017-2018 Akademik yılı hareketliliği hibesi 1 Haziran 2017 - 30 Eylül 2018 arasında gerçekleşen faaliyetler içindir.

 Listede yedek olarak yer alan personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.

 Ders verme  hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

 Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm kullanılarak hesaplanmalıdır.

 

 

-100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro

-500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro

-2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro

-3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro

-4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro

-8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1300 Avro

 

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

 

Harcırah hesaplama yöntemi:

Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah

miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki

şekilde belirlenmiştir:

 

 

 

Ülke Grupları

Ülke

Günlük Hibe Miktarı

(Avro)

1.Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç,

 

144

 

 

2.Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs

Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,

Finlandiya, Fransa, Yunanistan,

Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn,

Lüksemburg, Norveç, Polonya,

Romanya, Türkiye*

126

3.Grup Program Ülkeleri

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta,

Portekiz Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

4.Grup Program Ülkeleri

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

 

*Türkiye'ye yurtdışından gelecek personel için ödenecek hibe miktarını belirtmektedir.

Aşağıda belirtilen ödeme kalemleri dışındaki harcamalar faydalanıcıya aittir.

 

 Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderlerini kapsar.

 Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış staff mobility for teaching agreement dikkate alınır.

staff mobility for teaching agreement da ders verme hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş/dönüş günleri için (o günlerde faaliyet yapılmasa bile) günlük hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz. 

 Seyahat edilen günlerin dışında, ders verme hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu staff mobility for teaching agreementta görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da ders verme hareketliliği ile ilgisi bulunmayan faaliyetlerin gerçekleştirildiği günler için hibe ödemesi yapılmaz.

 Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, " staff mobility for teaching agreement " ile birlikte karşı üniversiteden temin edilen "katılım sertifikası" dikkate alınır.

staff mobility for teaching agreement ‘da ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 8 saat ders verdiği açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz.

 Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve avro olarak yapılır.

 Hareketlilik gerçekleşmeden önce ödeme yazıları ilgili birimlere gönderilir ve hesaplanan hibe tutarının %80'i ödenir. Hareketlilik tamamlandıktan sonra ilgili evrakların AB Ofisi'ne teslimini takiben kalan %20 ve seyahat giderlerinin ödemesi yapılır.

 

Seyahat gideri ödemeleri:

 Uygun seyahat maliyeti seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır. Hesaplama, Yalova’dan faaliyetin gerçekleşeceği şehre kadar ki mesafeyi kapsamaktadır. Arada yapılacak aktarmalar bu hesaba

dahil edilmeyecektir.

Faaliyetin gerçekleşmemesi  ve gerekli belgelerin ofise teslim edilmemesi durumunda yapılan tüm ödemeler yararlanıcıdan geri alınır.