Mücbir Sebep Kapsamındaki Ödemelerin Karşılanmasına İlişkin Bilgilendirme

 

            Değerli Öğrencilerimiz, 22 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Covid-19 Nedeniyle Hareketlilik Faaliyetlerine İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Cevapları dokümanı güncellenerek Erasmus Ofisleri önümüzdeki sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgilendirilmiştir.  Aşağıda hareketliliğe katılamamış, katılıp da dönmek zorunda kalmış ya da dönmeden süreci tamamlama kararı almış öğrencilerimiz için bilgilendirme notları yer almaktadır.

 

Seçilmiş ancak COVID-19 nedeniyle hareketliği iptal etmiş veya ötelemiş öğrencilerin bu iptal veya ötelemeden kaynaklı hangi harcamaları kabul edilebilir:

 

            Hareketlilikle ilgili yapılan her harcama eğer ötelemeden veya iptalden kaynaklı olarak geri alınamayacak bir harcama niteliğine dönüşmüşse geri alınamadığının ilke olarak belgelenmesi, iadenin kısmen veya tamamen mümkün olmadığının belgelenememesi durumunda, katılımcının iadenin mümkün olmadığına yönelik imzalı beyanının alınması ve hareketlilikle ilgisi kurulması şartıyla geri ödenebilir. Öğrencilerin seyahat (dönüş bileti veya faaliyete başlanamaması halinde gidiş bileti), yatırdıkları geri alınamayan yurt/kira, vize ve sigorta harcamaları karşılanabilir. Bu durumda karşılama mümkünse yapılan tüm masrafın iadesi şeklinde değil, iptal sonrası uğranılan zararın tazmini şeklinde olmalıdır.

 

Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesintiye uğraması, online eğitimle faaliyetin tamamlanması:

 

  • Katılımcının yurtdışından geri dönmeden, misafir olduğu kurumun online eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilir; ayrıca seyahat, vize, konaklama vb. ek masraflar ödenmez.
  • Katılımcının yurda dönüş yaparak Yalova Üniversitesi'ndeki online eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; kalış süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak 3. maddede belirtilen ve geri alınamayan harcamalar (Seyahat, yurt/kira, vize-sigorta) ödenir.
  • Katılımcının yurda dönüş yaparak karşı kurumun online eğitimine katılarak faaliyetini tamamlaması halinde; yurtdışı faaliyet başlangıcı ile online eğitimin tamamlandığı süreyi içeren katılım sertifikasına göre öğrenciye sürenin tamamı için ödeme yapılır. Bunun dışında konaklama, vize-sigorta vb. harcama ödemesi yapılmaz. Eğer toplam bütçemiz elverirse bu durumdaki (yurda dönüp yurtdışı online eğitime devam eden) öğrencilere dönüş seyahat hibesi ödenebilir.

Hibesiz giden öğrencilerin COVID-19’dan kaynaklı mücbir sebep harcamaları karşılanabilir mi? Karşılanabilirse hangileri?

Hibesiz öğrencilerin Türkiye’ye dönmek için yaptıkları seyahat harcamalarının ödenmesi tüm hibesiz öğrenciler için eşitlik ve şeffaflık ilkelerine uygun olmak şartıyla mümkündür.

Mücbir sebep ödemeleri için hangi belgeler geçerlidir?

            Harcamaya konu olan hizmete ilişkin ödemenin yapıldığını, ancak hizmet alınamamış olsa bile ödenen ücretin iadesinin alınamadığını gösteren belgeler, hizmet sunan kişi veya kurumdan alınan ücret iadesi yapılamadığını gösteren belgeler; kurumsal belge düzenlenemeyen durumlarda tutanaklar, e-posta yazışmaları uygun/kanıtlayıcı belge olarak kabul edilir.

 

            Yükseköğretim Kurumlarımız mücbir sebep kapsamında oluşan harcamaları karşılamak için mevcut öğrenci hibelerini kullanacaklardır. Kurumsal Destek hibesiyle birlikte üniversiteye tahsis edilen hibe COVID-19’dan kaynaklı ilave harcamaları karşılamaya yetmezse bu durumda üniversite bu durumdaki tüm öğrencilerin harcamalarını karşılayacak adil, eşit ve şeffaf bir yöntem belirler ( örneğin aynı durumdaki tüm öğrencilerin mücbir sebep harcamalarının belli bir yüzdesini karşılamak gibi). Haziran ayı içinde ödenmesini talep ettiğiniz harcamalar ve kanıtlayıcı belgeleri ofisimize sunmalısınız. Harcama talepleri toplandıktan sonra bütçemiz doğrultusunda hangi harcamaların karşılanabileceğine ilişkin gerekli bilgilendirme ofisimizce yapılacaktır.