Ürün Güvenliği Haftası Teknik Gezi

   

       Yalova'da bu yıl 22-26 Ekim tarihleri arasında kutlanan ''Ürün Güvenliği'' haftası kapsamında; AKKİM tesislerine bir teknik gezi düzenlenmiştir. Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Yalova Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe üniversitemiz mühendislik fakültesi öğrencilerinden 20 kişilik bir grup ve Polimer Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN katılım sağlamıştır.

 

     Yalova İl ve Teknoloji Müdürlüğünün görev alanlarından biri de sanayi ürünlerine yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD)” faaliyetleri yürütmektir. PGD faaliyetleri, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada veya gerektiğinde kullanımda iken; ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek, güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyeti kapsar. Ürün güvenliğine ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte; Mühendis ve Sanayi Ürünleri Denetçisi Atilla YEGİN “Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Tüp Takip Sistemi” konulu bir sunum gerçekleştirerek mühendislik fakültesi öğrencilerimizi ve Akkim çalışanlarını bilgilendirmiştir.