Yükseköğretim Kurulu'nda Gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantısı

06.10.2016 tarih ve 29849 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan ''Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik'' kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nda 11.01.2017 tarihinde saat 14.00'de bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıya Üniversitemizi temsilen Dış İlişkiler Müdürü Öğr.Gör. Oğuzhan KÖSE katılmıştır. Katılımcılar, uluslararası ortak eğitim öğretim programlarına ilişkin hazırlanan protokollerin dayanağı olan yönetmeliğe ilişkin bilgilendirilmiştir.