Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri İçin Kontenjan Durumu

Bazı kurumlararası anlaşmalarımızda verilen kontenjanlar yüksek lisans, lisans ve doktora öğrencilerimizin yararlanabileceği toplam kontenjan sayısıdır. Bu yüzden yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz sistem üzerinde başvuru yaparken tercih edebilecekleri üniversiteleri eksik görebilmektedirler. Aşağıda yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin de yararlanabileceği ama sistemde gözükmemesi muhtemel üniversitelerin listesi bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz aşağıdaki listede bulunan ama sistemde bulunmayan bir üniversiteyi tercih etmek istediğinde sistemdeki başvurularını yaptıktan sonra başvuru belgeleri teslimi sırasında başvuru belgesine diğer üniversitelerin ismini yazması değerlendirme açısından yeterli olacaktır.