2023 Sözleşme Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibeli/Hibesiz Liste

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus Staj Hareketliliği yerleştirme listesi ekte yer almaktadır. Hareketlilikten faydalanacak öğrencilere 25 Mayıs 2023 tarihinde oryantasyon toplantısı düzenlenecek olup; toplantıya katılım linki toplantı öncesinde web sitemizde duyurulacaktır. 

Erasmus Staj Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır. Hibeli hareketlilik yapacak katılımcılara hibe ödemeleri, Türkiye Ulusal Ajansı ile üniversitemiz arasında imzalanacak hibe sözleşmesi akabinde yapılacak bütçe aktarımı sonrası yapılabilecektir. 2023 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihi 01 Haziran 2023’tür. Dolayısıyla 2023 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce staj hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir. Proje süresi 26 ay olup planlanan faaliyet bu süre içinde tamamlanmış olmalıdır.