2024 Sözleşme Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibeli/Hibesiz Liste

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus Öğrenim Hareketliliği yerleştirme listesi ekte yer almaktadır.15-16 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrencilerin nominasyonları yapılacaktır. Nominasyon maili alan öğrenciler karşı kurumdan gerekli evrakların talep edileceği dönüşü bekleyeceklerdir. Hareketlilikten faydalanacak öğrencilere 19 Nisan 2024 tarihinde oryantasyon toplantısı düzenlenecek olup; toplantıya katılım linki toplantı öncesinde web sitemizde duyurulacaktır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır. Hibeli hareketlilik yapacak katılımcılara hibe ödemeleri, Türkiye Ulusal Ajansı ile üniversitemiz arasında imzalanacak hibe sözleşmesi akabinde yapılacak bütçe aktarımı sonrası yapılabilecektir.