İdari Personele Yönelik Uluslararasılaşma Çalıştayı Gerçekleşti

Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 22-23 Aralık tarihleri arasında idari birimlere yönelik “Uluslararasılaşma Çalıştayı” düzenlendi. Armutlu’da gerçekleştirilen çalıştaya Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz, Prof. Dr. Derya Güroy, Prof. Dr. Orhan Torkul ve Genel Sekreter Sayim Oral’ın yanı sıra daire başkanları, şube müdürleri, akademik birimler ve diğer ilgili personeller katıldı.

Yalova Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonunu ve beklentileri katılımcılarla paylaşarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Suat Cebeci programın açılışını, “Uluslararasılaşmanın Önemi” başlıklı konuşmasıyla yaptı. Yalova Üniversitesi’nin mevcut ulusal ve uluslararası işbirliklerine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Cebeci, bölüm bazında yapılan kurumlararası anlaşmalar ve yıllar itibariyle gerçekleştirilen hareketlilik sayıları hakkında da bilgi verdi. Kamu kaynaklarının maksimum faydayı sağlayacak şekilde kullanılması gerektiğini de ifade eden Rektör Cebeci, israf etmemenin önemine değindi.

Rektör Cebeci’nin konuşmasını tamamlamasının ardından Yalova Üniversitesi Genel Sekreteri Sayim Oral ise “Kurumsal İşleyiş ve Çalışma İlkeleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Dış ilişkiler koordinatörlüğünün işleyişi hakkında bilgi veren Dış İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuzhan Köse, kurumun uluslararası platformda tanınırlığının arttırılması ve uluslararasılaşmanın sağlanması için yapılması gerekenleri sıraladı. Yükseköğretim kurumları arasında Erasmus+ programının uygulanışına ilişkin Yalova Üniversitesi’nin konumundan söz eden Öğr. Gör. Köse, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen değişim programlarına da değindi. Son olarak yeni dönemde hibe miktarlarının arttırılacağı söyleyen Oğuzhan Köse, tahsis edilen hibeden etkin bir şekilde yararlanabilmek için organizasyon yapısındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Köse’nin ardından Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Süreci hakkında bilgi veren Erasmus Personeli Nejla Türkdoğan da Erasmus+ eğitim alma hareketliliği başvuru süreci ve değerlendirme ölçütlerine vurgu yaptı. Erasmus+ eğitim alma hareketliliğinin gerçekleştirileceği yükseköğretim kurumunun/işletmenin bulunması ve kabul alınması gerektiğini söyleyen Türkdoğan, değerlendirme sonuçlarının ilanı, hibe miktarları ve hareketlilik esnasında ofise sunulması gereken evraklar hakkında bilgi vererek sözlerini noktaladı.

İlk günün son konuşmasını ise Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Torkul gerçekleştirdi. Bilimsel Araştırma Projeleri ile Stratejik Ortaklıklar konularına değinen Prof. Dr. Torkul, çalışmaları devam etmekte olan yeni web sayfası ile ilgili de bilgi verdi. Günümüzde en önemli tanıtım aracının üniversitelerin web sayfaları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Torkul, “Kalitemizi yükseltecek olan en önemli araçlardan biri web sayfalarıdır. Çünkü öğrenciler de araştırmacılar da, bizimle ilgili ilk bilgileri bu sayfalar aracılığıyla almaktadır” diye konuştu.

Kalite Çalışmasının Dört Aşaması

Çalıştayın ikinci günü Yalova Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Cahit Ensari’nin “Üniversitelerde Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9001” başlıklı konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Ensari konuşmasında, Kalite Yönetim Sistemi’nin yapılandırılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli sorumluluklar ve prosedürlerle ilgili açıklamalara yer verdi. Yükseköğretim kurumlarında kaliteye yönelik çalışmaların dört aşamada yapıldığını belirten Prof. Dr. Ensari, “Bunlardan ilki; Kalite Yönetim Sistemi’nin yapılandırılması ve uygulanması, ikincisi; yıllık Kurum İçi Değerlendirme Raporu çalışmalarının gerçekleştirilmesi, üçüncüsü; Kurumsal Dış Değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkların yapılması ve son olarak dördüncüsü de akreditasyon çalışmaları için gerekli desteğin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cahit Ensari’den sonra ise Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Güroy “Üniversitelerde Kalite Kültürünün Geliştirilmesi” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Kurumsal Yönetim Sistemi’nin aşamaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Güroy bu aşamaları, ‘Plan’, ‘Eylem’, ‘Yap’ ve ‘Kontrol’ şeklinde sıraladı. Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) uygulamasına da vurgu yapan Prof. Dr. Güroy, bu uygulama ile beraber şeffaflık ve saydamlık sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Çalıştayın son konuşmasını gerçekleştiren Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öksüz ise personel politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mustafa Öksüz ayrıca genel anlamda Personel Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından katılımcıların da görüşlerini paylaştığı değerlendirme oturumu yapılarak çalıştay tamamlandı.