Staj Hareketliliği Sıkça Sorulan Sorular

1- Öğrenim hayatım boyunca hem Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden hem de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim ?

Öğrenciler her öğrenim derecesinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

 

2-Staj yerim için kabul belgesi geldikten sonra kendi bölümüme mi onaylatacağım? İşlem nasıl gerçekleşecek?

Kabul belgesi almak staj yapabilmek için gerekli adımlardan en önemlisidir. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan diğer tüm belgelerin de tamamlanması gerekmektedir. Bunlar:

Staj Tanınma Belgesi, Company Confirmation, University Confirmation, Training Agreement, Pasaport Kimlik ve Vize Sayfalarının Fotokopisi, Sağlık, Seyahat ve Sorumluluk Sigortası’dır.

 

3-Staj Hareketliliğine katılmak için ortalama şartı aranıyor mu?

Hem öğrenim hem de staj hareketliliğin de Ön lisans ve Lisans programı öğrencileri için 2,20; Yüksek lisans ve Doktora programı öğrencileri için 2,50 ağırlıklı genel not ortalaması koşulu bulunmaktadır. (Ağırlıklı genel not ortalaması transkriptinizde mevcut tüm dönemlerin ortalaması demektir.)

 

4-Son sınıf öğrencileri Erasmus staj hareketliliğinden yararlanabilir mi?

 Staj veya Öğrenim Hareketliliği yapabilmeniz için öğrenci olmanız şarttır. Staj Hareketliliği’nde mezun olduktan sonraki 12 ay içinde hareketlilikten faydalanabilmeniz için son sınıf öğrencisi olarak mezun olmadan önce başvurunuzu yapmış ve seçilmiş olmanız gerekmektedir.

 

5-Erasmus staj hareketliliği kapsamında istediğimiz ülkeden staj yeri ayarlayabilir miyiz?

 Staj yapabileceğiniz ülkeler aşağıdadır:

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya.

 

6-Erasmus Staj Programı çerçevesinde ne kadar kalabilirim?

Erasmus Staj Programından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri en az 2 ay en fazla 12 ay yararlanabilirler.

 

7-Hangi Kurum ve Kuruluşlarda Staj yapabilirim?

İşletmeler, Eğitim Merkezleri, Araştırma Merkezleri ve diğer kuruluşlarda staj yapılabilir. Ancak; aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

 

8-Erasmus Staj Programından yararlanabilmek için Karşılıklı Anlaşma ( Bilateral Agreement) gerekli midir?

Hayır. Staj program için Niyet Mektubu (Letter of Intent)/ Kabul Mektubu belgesinin staj yapacağınız kurumdan alınması yeterlidir.

 

9-Niyet Mektubu/ Kabul belgesini ben mi doldurup staj yapacağım kuruma\kuruluşa göndermeliyim?

Hayır. Bu belge tamamen karşı kurum tarafından doldurulmalıdır.

 

10-Vize işlemleri nasıl yapılır?

Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir. Vize prosedürleri, Türkiye'nin aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir. 

 

11-Kalacak Yer merkez ya da Üniversite tarafından mı ayarlanır?

Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması Merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir.

 

12-Stajım nasıl kredilendirilir? Tanınma Şartları nelerdir?

Her öğrenci gitmeden bulduğu staj yeri hakkında bölüm koordinatörüyle görüşmek zorundadır ve koordinatörler staj kapsamında yerine getirilecek görevlerin öğrencinin bölümüyle ilgili olduğundan emin olmalı, Training Agreement ve Staj Tanınma Belgesi’ni doldurup imzalamalıdır.

Bu iki belge onaylandıktan sonra öğrenci faaliyetini tamamladığı takdirde stajın tanınmasının otomatik gerçekleştirileceğini garantiler. Erasmus kapsamında yapılacak stajlar; okuduğunuz bölüme bağlı olarak yapmanız gereken zorunlu stajın süre ve niteliğine göre eşdeğer sayılabilir.

Eğer bölümde zorunlu staj yoksa, yapılacak stajın kapsamı ve niteliğine göre seçmeli dersler için kredilendirilebilir.

Öğrencinin alınacak ders kredi yükü kalmamışsa (mezunlar), Diploma Eki’nde kesinlikle Erasmus kapsamında staj yaptığı yazılmalıdır.

 

13-Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında Türkiye’de staj yapabilir miyim?

Hayır.

 

14-Bölümümde öğrenimim boyunca 2 farklı işletmede, 20 iş günü staj yapmam gerekiyor. Erasmus Stajında 2 ay yapılacak staj bneim 2 stajıma sayılabilir mi?

Hayır. Zaten bu durum bölümün staj kurallarına da aykırı olduğu için koordinatörlerin onaylayacağı bir staj olmayacaktır.

 

15- 6 aylık staj yeri ayarlasam, 6 aylık hibe alabilir miyim?

Öğrenciler hem öğrenim hem staj hareketliliğinde kısmi olarak hibelendirilebilirler. Bu süre öğrenim hareketliliğinde en az 3 ayken, stajda en az 2 aydır. Ancak kurum 2 aydan sonraki hibelendirilmeler için garanti veremez. Bu değerlendirme ancak Merkez’den bize tahsis edilen hibe dağıtım miktarları belli olduktan sonra yapılarak netleştirilebilir.

 

16- 2 ay hibeli, 3 ay hibesiz gitme şansım var mı?

Evet, sözleşmeniz 2 ay hibeli, 3 ay hibesiz olmak koşuluyla imzalanabilir.

 

17-Seçildim hakkımdan feragat edebilir miyim?

Evet, ancak son dakikaya kadar bekletilen feragatlar başkalarının hareketlilikten yararlanmasına zaman ve fırsat bırakmamaları açısından sıkıntı olabilmektedir.

 

18-Hibesiz gidiyorum sözleşmeye gerek var mı?

Her öğrenci ister hibeli ister hibesiz olsun, gerekli evrakları ofisimize teslim edip sözleşme imzalamak zorundadır, aksi takdirde faaliyet tamamlanmış olsa bile geçersiz sayılacaktır.

 

19-Hibemde herhangi bir kesinti olması mümkün mü?

Yükseköğretim kurumu, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin
hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı %20 ila %100 arasında, üniversitenin takdirindedir.