Üniversitemizin Uluslararasılaşma Vizyonu Koordinatörlüğümüzün Duvarlarına Yansıdı

Yalova Üniversitesi ‘uluslararasılaşma’ hedefleri kapsamında akademik ve idari personele yönelik gerçekleştirdiği çalıştaylar serisinin ardından yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Üniversitemiz’in Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ortak yürütülen çalışma sonucunda ‘uluslararasılaşma’ vizyonuna uygun olarak oluşturulan grafik tasarımı, Rektörlük binasının ikinci katında yer alan Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün bulunduğu koridorun duvarlarına uygulandı. Kurum içi personele ve kurum dışındaki vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunan Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün fiziki şartlarını iyileştirmek amacıyla uygulanan grafik tasarımı, birimin vizyonunu duvarlara yansıtmış oldu.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nü kurumsal anlamda geliştirerek görünürlüğünün arttırılması amacıyla hayata geçirilen çalışma ile bir yandan ‘uluslararasılaşma’ yolunda öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve idari personelin işlerini kolaylaştırmak diğer yandan da Koordinatörlüğün daha kolay erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

 

Uluslararasılaşma Nedir?

Yalova Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) uluslararasılaşma çalışmalarına paralel olarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün görünürlüğü ve kolay ulaşılabilirliği yönünde çalışmalarına devam etmektedir. Uluslararasılaşma faaliyetleri sadece öğrenciler için değil aynı zamanda akademik birimleri, idari birimleri ve kurum dışından tüm paydaşları kapsamaktadır. Bu kapsamda Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, akademik, idari personel ve öğrencilere yönelik faaliyetlerinde ulaşılabilirlik ve görünürlük hedefine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.